ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Κατεβαστε το αρχειο εδω

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Καπούλας Κίμων του Παναγιώτη ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ΝΤΙΤΖΙ ΚΟΜ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, βεβαιώνω ότι το προϊόν με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: SRV-WMS-DV01 WMS STARTER PACK ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΥΠΟΣ/ΕΚΔΟΣΗ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WAREHOUSE MANAGEMENT SOLUTION

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ / ΕΑΝ: 5214002862251

1. Συμμορφώνεται πλήρως με τις ελάχιστες προδιαγραφές του Προγράμματος ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ, και ειδικότερα με τις απαιτήσεις της κατηγορίας Α.01.04

2. Παρέχει τη δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης του προϊόντος στα ελληνικά, μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι:

DIGICOM SYSTEMS ΑΕ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 153- ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΚ 17343

ΤΗΛ: 2109762530

Email: support@digicom.gr, info@digicom.gr

3. SRV-WMS-DV01 WMS STARTER PACK ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οι υπηρεσίες προσθετικής ανάπτυξης αφορούν εργασίες προγραμματισμού νέων λειτουργιών στο λογισμικό που είτε αφορά την επαύξηση της λειτουργικότητας του λογισμικού για την κάλυψη αναγκών του πελάτη/χρηστών του λογισμικού.

Τιμή

10000ώρα

Some of Our Clients