ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ WMS STARTER PACK

Κατεβαστε το αρχειο εδω

Ακολουθεί διοικητική περίληψη της πρότασης της Digicom Systems SA για την υλοποίηση του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αποθήκης WMS Starter Pack

Πλεονεκτήματα της προτεινόμενης λύσης

Η Digicom Systems πιστεύει ότι η πρότασή της είναι ισχυρή λόγω των πλεονεκτημάτων που προσφέρει:

 1. Το WMS Starter Pack είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα νέας τεχνολογίας, βασισμένο στην πλατφόρμα ανάπτυξης Microsoft .NET. Η Digicom Systems, βασιζόμενη στις τελευταίες τεχνολογίες της Microsoft, διασφαλίζει μακροχρόνια την επένδυση της επιχείρησης καθώς επίσης ελαχιστοποιεί το συνολικό κόστος επένδυσης. Το WMS Starter Pack απευθύνεται σε δυναμικά αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να μετατρέψουν την τεχνολογική υπεροχή των πληροφοριακών συστημάτων τους σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
 2. Το WMS Starter Pack θέτει τις βάσεις για συνεχή ανάπτυξη της επιχείρησης βασιζόμενο στην τεχνολογική του υπεροχή, την υποστήριξη και λειτουργία του στο internet, την επεκτασιμότητά του, την προσαρμοστικότητα και την ευκολία διασύνδεσής τους με άλλα πληροφοριακά συστήματα.
 3. Η Digicom Systems βασίζεται στην πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία των στελεχών της για να προσφέρει στην επιχείρηση αξιόπιστες λύσεις που καλύπτουν της ανάγκες της. Μέσω στρατηγικών συνεργασιών (Αρχημήδης Α.Ε.) μπορεί και προσφέρει μοναδικές εξειδικευμένες λύσεις και αυτοματισμούς μέσα από το ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας του WMS Starter Pack, δίνοντας έτσι πρωτόγνωρες δυνατότητες στην επιχείρηση.
 4. Το WMS Starter Pack προσφέρει ένα ευέλικτο και user friendly περιβάλλον εργασίας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του χρήστη για να φέρει εις πέρας την δουλειά του με απλό και εύκολο τρόπο.

 5. Το framework DC.NET προσφέρει στον χρήστη απεριόριστες δυνατότητες ταξινομήσεων, ομαδοποιήσεων, υποσυνόλων, φίλτρων και δυνατότητα εκτύπωσης των όψεων του χρήστη όπως αυτός/η τις έχει διαμορφώσει.

 6. Δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων προς τρίτες εφαρμογές (π.χ. MS Office) από όλες τις λίστες της εφαρμογής.
 7. Δυνατότητα σύνδεσης με άλλες εφαρμογές και πλήρης ανταλλαγή δεδομένων μέσω XML.
 8. Εργαλείο εισαγωγής και εξαγωγής δεδομένων από άλλες πηγές (Excel, ASCII, XML, κα)
 9. Δυνατότητα απεικόνησης των κινήσεων και υπολοίπων της αποθήκης μέσω Internet (Web σελίδες).
 10. Δυνατότητα MIS εκτυπώσεων μέσω Server Side OLAP (Microsoft Analysis Services) σε ξεχωριστό server όπου δεν απασχολούνται πόροι του transactional database server και έτσι όταν καλούνται «βαριές» εκτυπώσεις δεν επηρεάζεται η ταχύτητα του συστήματος.
 11. Δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων μέσω Web-Services προς εφαρμογές τρίτων. Τώρα κάθε ενδιαφερόμενος (μέσω κατάλληλης παραμετροποίησης και security) μπορεί να δημιουργήσει εφαρμογές μέσω internet και να καλεί τα δεδομένα της αποθήκης μέσω web services (π.χ. Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να βλέπει real-time on line τα υπόλοιπά του στην αποθήκη μέσω Internet).

WMS STARTER PACK

WMS Module Περιγραφή Τιμή
DC-WMS-1000 Business Suite
Δελτία Εισαγωγής-Δελτία Αποστολής, Αναμονές (Δελτία Εισαγωγής σε αναμονή),
Διαχείριση Μερίδας, LOT, Ημ/νία λήξης.
Διαχείριση Συναλλασσόμενων
Διαχείριση στοιχείων Αποθετών, Παραληπτών, Αποστολέων, πρακτορεία, πολλαπλών
εταιρειών, Διαχείριση Χρηστών (υποσύστημα χρηστών-δικαιώματα χρηστών)
Αποθήκη.
Διαχείριση πολλαπλών αποθηκών ανά εταιρεία.
Διαχείριση Προϊόντων
Βασικά στοιχεία είδους, Απεριόριστο αριθμό συσκευασιών, ομαδοποίηση ειδών με
στατιστικούς κωδικούς, απεριόριστος αριθμός κωδικών τύπου: Barcode, Factory Code,
Serial Number, LOT
Εκτυπώσεις – Basic
Παρακολούθηση παραγγελιών σε αναμονή, δέσμευση (ολική/μερική), εκτέλεση
(ολική/μερική), back order
6,000.00 €
DC-WMS-1700 Διαχείριση Επιστροφών-Ελαττωματικά


Επισήμανση κατεστραμμένων ειδών και τοποθέτηση σε θέσεις
ελαττωματικών/επιστροφής. Μη διαθέσιμο stock για Δέσμευση/Picking/Αποστολές

500.00 €
DC-WMS-1800 Διαχείριση Θέσεων
Wizard δημιουργίας θέσεων με 7 επίπεδα ιεραρχικά. Συνθήκες αποθήκευσης
(Ασφαλιζόμενες θέσεις, επίπεδα υγρασίας, θερμοκρασίας, φωτισμού μαγνητικών
πεδίων)Ιχνηλασιμότητα ειδών
Ενδοδιακίνηση Συγχώνευση, split, διαγραφή ραφιών, στηλών, διαδρόμων, τομέων
1,500.00 €
DC-WMS-1900 Διαχείριση Serial Numbers, LOT (παρτίδες) 1,000.00 €
DC-WMS-2000 Τιμολόγηση Basic – WMS
Αφορά μόνο 3PL εγκαταστάσεις: Δημιουργία Τιμοκαταλόγων ανά αποθέτη. Διάρκεια
τιμοκαταλόγων. Ορισμός κλίμακας χρέωσης ανά υπηρεσία με ελάχιστα μέγιστα όρια
χρέωσης, ομαδοποιήσεις ανά στατιστική κατηγορία. Μαζικών υπολογισμός χρεώσεων
ανά περίοδο ανά αποθέτη, για όλες τις υπηρεσίες
1,500.00 €
DC-WMS-2100 Διαχείριση Συσκευασιών
Ορισμός αναλογιών ανά είδος ανά συσκευασίας. Δυνατότητα ορισμού διαφορετικού ratio
κατά την παραλαβή και αποστολή. Ενδοδιακίνηση συσκευασιών από/προς θέσεις.
1,000.00 €
DC-WMS-2150 Τιμολόγηση Advanced-WMS
Αφορά μόνο 3PL εγκαταστάσεις: Δυνατότητα ορισμού τιμοκαταλόγου αποθηκεύτρων /
ασφαλίστρων ανά παλετοθέση/ημέρα και ανά συσκευασία
Τιμολόγηση Διακινήσεων ανά Γεωγραφική περιοχή
1,500.00 €
DC-WMS-2200 Data Manager
Εισαγωγή – Εξαγωγή δεδομένων με Ηλεκτρονική μορφή, για Δελτία Εισαγωγής, Δελτία
Αποστολής, Παραγγελίες, Είδη, Παραλήπτες, σε μορφή XML, ASCII, EXCEL
800.00 €
DC-WMS-2300 Barcode Readers
Δημιουργία ΔΕ, ΔΑ, Παραγγελιών μέσω barcode readers/scanners
Έλεγχος ΔΕ, ΔΑ, Παραγγελίας μέσω barcode readers/scanners
Δημιουργία παραστατικών (ΔΕ,ΔΑ) – αυτόματη διόρθωση από έλεγχο ΔΕ, ΔΑ*
DC-WMS-2350 Barcode Readers – Advanced
Έλεγχος Παραλαβών, παραγγελιών αποστολών μέσω touch screen οθονών με σενάρια
ομοδοποιήσεων γραμμών παραστατικών
DC-WMS-2400 WMS Mobile
Picking παραγγελίας, ΔΑ μέσω PDA
Έλεγχος Παραλαβών/ΔΑ/Παραγγελίας
Ασύρματη/αυτόματη αποστολή στοιχείων από και προς τον server από το PDA,
Ενδοδιακινήσεις, έλεγχος υπολοίπων θέσεων, Packing , απογραφές, Εκτύπωση Labels
Χ/Β/Pallets.
*Ανά PDA
600.00 €
DC-WMS-2500 Web Monitor-MyWMS
Δυνατότητα ορισμού χρηστών που έχουν πρόσβαση στο Web Monitor-MyWMS ανά
αποθέτη.
Δυνατότητα παρουσίασης – υπολοίπων ειδών
Δυνατότητα παρουσίασης παραλαβών αποθέτη Δυνατότητα παρουσίασης εξέλιξης
παραγγελιών.
Δυνατότητα παρουσίασης Αποστολών αποθέτη.
2,000.00 €
DC-WMS-2800 Δρομολόγηση – Πλάνο δρομολόγησης
Προγραμματισμός δρομολογίων και φορτηγών
Αυτόματος προγραμματισμός δρομολογίου μέσω διαχείρισης Τ.Κ. και γεωγραφικών
περιοχών. Μαζική ενημέρωση στοιχείων διακίνησης σε παραγγελίες και ΔΑ από στοιχεία
φορτηγού (Πινακίδα, οδηγός)
600.00 €
DC-WMS-2900 MIS/B.I. Basic
DC-WMS-2910
DC-WMS-2950 Time Management
Κύκλωμα καταγραφής ανθρωπο-ωρών (Man Hours – MH) και σύστημα διαχείρισής
τους. Το Module αποτελείται από 2 τμήματα: Το πρώτο αφορά την καταγραφή MH από
τους χρήστες και το δεύτερο την διαχείριση των MH (administration) σε περίπτωση που
απαιτείται διόρθωση δεδομένων των χρηστών
500.00 €
DC-WMS-3000 Αδεια Επιπλέον χρήστη
Δίνει το δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα αγορασμένα modules για κάθε αντίστοιχη άδεια
χρήστη.
750.00 €
DC-WMS-4000 Web Services Basic
Δυνατότητα αποστολής στοιχείων μέσω web service για τα παρακάτω:
1. Υπόλοιπα αποθήκης
2. Κινήσεις Εισαγωγών (header μόνο)
3. Κινήσεις Παραγγελιών (header μόνο)
4. Κινήσεις Αποστολών (header μόνο)
2,000.00 €
DC-WMS-4050 Web Services Advanced
Δυνατότητα αποστολής στοιχείων μέσω web service για τα παρακάτω:
1. Υπόλοιπα αποθήκης
2. Κινήσεις Εισαγωγών (header και details)
3. Κινήσεις Παραγγελιών (header και details)
4. Κινήσεις Αποστολών (header και details)
5. Δυνατότητα παρουσίασης βασικών εκτυπώσεων της win32 εφαρμογής σε HTML
σελίδες.
DC-WMS-4200 Διαχείριση Ανασυσκευασίας (Σύνθεση/Απένθεση)
Σύνθεση Χ/Β και παλετών από τεμάχια
Αποσύνθεση παλετών σε επιμέρους συσκευασίες
DC-WMS-6550 PoD Tablet – back office
Δυνατότητα ορισμού των οχημάτων που συμμετέχουν στα PoD.
Δυνατότητα σύνδεσης χρήστης με όχημα.
Δυνατότητα διαχείρισης PoD στην λίστα παραστατικών αποστολής
DC-WMS-6560 PoD Tablet – Άδεια Χρήστη – Client Access License (CAL). Δυνατότητα φόρτωσης
παραστατικών αποστολής στο tablet με κριτήρια αναζήτησης και πολλαπλής επιλογής.
Δυνατότητα Εκτύπωσης Loading list
Δυνατότητα καταχώρισης Ονόματος Παραλήπτη παράδοσης
Δυνατότητα καταχώρισης ψηφιακής υπογραφής (bitmap)
Δυνατότητα αποστολής δεδομένων στο PoD Back office.
DC-WMS-7000 ERP Connector
Σύνδεση με ERP για υποστήριξη αποθηκών ιδίων. Ανά ERP. Υποστήριξη ERP
ATLANTIS, ERP Entersoft
1,500.00 €
DC-WMS-7500 POD Mobile CAL
SRV-WMS-MH01 Οι υπηρεσίες υλοποίησης αφορούν εργασίες Εγκατάστασης και παραμετροποίησης της εφαρμογής, εργασίες εκπαίδευσης των χρηστών στις διαδικασίες του λογισμικού. 75€/ώρα
SRV-WMS-DV01 Οι υπηρεσίες προσθετικής ανάπτυξης αφορούν εργασίες προγραμματισμού νέων λειτουργιών στο λογισμικό που είτε αφορά την επαύξηση της λειτουργικότητας του λογισμικού για την κάλυψη αναγκών του πελάτη/χρηστών του λογισμικού. 100€/ώρα
SRV-WMS-AD01 Οι υπηρεσίες Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λύσης αφορούν εργασίες Καταγραφής προδιαγραφών-απαιτήσεων του πελάτη/χρήστη και σχεδίασης της λύσης (Workflow – S/W Design) της εφαρμογής για την κάλυψη των αναγκών του πελάτη. 100€/ώρα
Κατεβαστε το αρχειο εδω

Some of Our Clients