ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Κατεβαστε το αρχειο εδω

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Καπούλας Κίμων του Παναγιώτη ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ΝΤΙΤΖΙ ΚΟΜ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , βεβαιώνω ότι το προϊόν με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: DC-WMS-2000 WMS STARTER PACK ΤtΜΟΛΟFΗΣΗ BASIC -3PL

ΤΥΠΟΣ/ΕΚΔΟΣΗ: WAREHOUSE MANAGEMENT SOLUTION

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ / ΕΑΝ: 5214002862053

1. Συμμορφώνεται πλήρως με τις ελάχιστες προδιαγραφές του Προγράμματος ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ, και ειδικότερα με τις απαιτήσεις της κατηγορίας Α.01.04

2. Παρέχει τη δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης του προϊόντος στα ελληνικά, μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι:

DIGICOM SYSTEMS ΑΕ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 153- ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΚ 17343

ΤΗΛ: 2109762530

Email: support@digicom.gr, info@digicom.gr

3. DC-WMS-2000 WMS STARTER PACK ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ BASIC – 3PL

Αφορά μόνο 3PL εγκαταστάσεις: Δημιουργία Τιμοκαταλόγων ανά αποθέτη. Διάρκεια τιμοκαταλόγων. Ορισμός κλίμακας χρέωσης ανά υπηρεσία με ελάχιστα μέγιστα όρια χρέωσης, ομαδοποιήσεις ανά στατιστική κατηγορία. Μαζικών υπολογισμός χρεώσεων ανά περίοδο ανά αποθέτη, για όλες τις υπηρεσίες.

Τιμή

1,50000

Some of Our Clients