ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Κατεβαστε το αρχειο εδω

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Καπούλας Κίμων του Παναγιώτη ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ΝΤΙΤΖΙ ΚΟΜ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, βεβαιώνω ότι το προϊόν με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: DC-WMS-1900 WMS STARTER PACK ΔΙΑΧ. SERIAL NUMBER/LOT

ΤΥΠΟΣ/ΕΚΔΟΣΗ: WAREHOUSE MANAGEMENT SOLUTION

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ / ΕΑΝ: 5214002862046

1. Συμμορφώνεται πλήρως με τις ελάχιστες προδιαγραφές του Προγράμματος ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ, και ειδικότερα με τις απαιτήσεις της κατηγορίας Α.01.04

2. Παρέχει τη δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης του προϊόντος στα ελληνικά, μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι:

DIGICOM SYSTEMS ΑΕ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 153- ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΚ 17343

ΤΗΛ: 2109762530

Email: support@digicom.gr, info@digicom.gr

3. DC-WMS-1900 WMS STARTER PACK ΔΙΑΧ. SERIAL NUMBER /LOT

Δυνατότητα καθορισμού παρακολούθησης Serίal Number και Ημ/vίας Λήξης και Lot ανά Είδος αποθήκης. Δυνατότητας παρακολούθησης Serίal Number και Ημ/vίας Λήξης και Lot ανά Είδος αποθήκης στις κινήσεις της αποθήκης (παραστατικά, ενδο-διακινήσεις}. Δυνατότητα παρακολούθησης Υπολοίπων αποθήκης ανά Serial Number και Ημ/vίας Λήξης και Lot ανά Είδος.

Τιμή

1,00000

Some of Our Clients