• Ανάλυση και καταγραφή προδιαγραφών για εξειδικευμένες λύσεις λογισμικού βασιζόμενοι σε προηγμένη και αξιόπιστη μεθοδολογία UML
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρισης με τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες και εργαλεία της Microsoft
  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση βάσεων δεδομένων, Reporting Services, Analysis Services σε SQL Server 2008 R2 ή και παλαιότερες εκδόσεις
  • Ανάπτυξη Web Services και infrastructures για την στήριξη επιχειρησιακών intranets και internet solutions