Ο πελάτης (Customer) στηρίζεται στις λύσεις της πληροφορικής (Computing) που του παρέχουμε ως εταιρεία (Company). Έτσι η Digicom Systems έχει τρεις βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους βασίζει την κουλτούρα της και την πορεία της.

Computing. Η Digicom Systems παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις της τεχνολογίας και υιοθετεί τις καλύτερες από αυτές με απώτερο σκοπό το όφελος του πελάτη. Τα στελέχη της Digicom Systems εκπαιδεύονται διαρκώς στις τεχνολογίες Microsoft ώστε να περνάνε συνεχώς τα οφέλη από τις τεχνολογίες αυτές στα προϊόντα και τις λύσεις της.

Customer. Στόχος μας είναι η σωστή κάλυψη των αναγκών του πελάτη και γύρω από αυτό έχουμε δομήσει τον επιχειρηματικό μας κόσμο.

Company. Το ανθρώπινο δυναμικό της Digicom Systems χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης, μόρφωσης και εμπειρίας. Το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και γνώσεων των στελεχών, σε συνάρτηση με τις διαδικασίες και τα συστήματα συνεισφέρουν ώστε η υποστήριξη του πελάτη να γίνεται με την υψηλότερη δυνατή ικανοποίηση στις ανάγκες του και με τον πιο αποδοτικό τρόπο.