Η Digicom Systems A.E. ιδρύθηκε το 2005 με αντικείμενο την ανάπτυξη επιχειρηματικού λογισμικού και παροχή υπηρεσιών ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικου.

Είναι μια καινοτόμος εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού που ειδικεύεται στην παραγωγή προηγμένων και αξιόπιστων πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης αποθηκών (WMS/3PL) και παροχής ποιοτικών υπηρεσιών ανάλυσης, σχεδίασης και υλοποίησης αξιόπιστων λύσεων λογισμικού για επιχειρήσεις.

Η Digicom Systems αναπτύσσει εξειδικευμένες εφαρμογές λογισμικού Warehouse Management και Supply Chain χρησιμοποιώντας τα τελευταία εργαλεία της Microsoft με το .NET Framework 4.0, SQL Server 2008 R2, Visual Studio .NET 2010 και πολλά άλλα.